• Tiếng ViệtTiếng Việt
  • EnglishEnglish
  • Hiện nay, thi công xây dựng trường học là một công việc khá phức tạp và đòi hỏi tuân thủ các yêu cầu giáo dục và các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan. Xây dựng trường học phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Bên canh đó, không chỉ riêng trường học mà các trung tâm dạy học ngoài giờ, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm dạy nghề… nếu xây dựng cũng phải tuân thủ theo các quy định và yêu cầu sau:
    Công trình thi công xây dựng trường học
    xây dựng trường học
    xây dựng trường học
    xây dựng trường học